سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
آنکه به هرچه از او پرسیده می شود پاسخ می دهد، بی گمان دیوانه است [امام صادق علیه السلام]